Home

Az antik filozófia

Az antik filozófia története. Ajánló irodalomjegyzék. Összeállította: Bognár László. 5 Bene László 2007b Görög-római filozófia [A Hellenisztikus filozófia c. szakasz társ-szerzője Kendeffy Gábor]. Boros Gábor (főszerk.) Filozófia. Budapest: Akadémiai Kiadó (Akadémiai kézikönyvek, sorozatszerk. Bajor Péter) Könyv: Az antik filozófia - Halasy-Nagy József | A historizmus kora lejáróban van. A mai nemzedék a történet iránt kevésbbé érdeklődik, mint közvetlen.. Halasy-Nagy József filozófus, filozófiatörténész (1885-1976), az antik filozófia egyik legjobb magyarországi ismerője életének egyik főművét veheti most kezébe az olvasó. Az először 1934-ben megjelent műről így vall szerzője: A szellem történetét úgy képzeltem el szolgálni, ha nagy gondolkodók életét és műveit magyarázom, ezért a főtörekvésem egész.

Az antik filozófiai iskolákban ennek az élettechnikának (techné tou biou) teóriáját és gyakorlatát tanították. A filozófiát a ma közkeletű elképzelések valamiféle teoretikus tevékenységnek tekintik. Ám a filozófia eredendően életvezetési technika, életművészet (ars vitae) - gyakorlat volt 1.1. Az antik filozófia korszakai ; 1.2. Preszókratikus filozófia . 1.2.1. A milétosziak: Thalész, Anaximandrosz és Anaximenész ; 1.2.2. Xenophanész és Püthagorasz ; 1.2.3. Hérakleitosz ; 1.2.4. Parmenidész ; 1.2.5. Az eleai iskola és az 5. század kozmológusai ; 1.2.6. A szofisták ; 1.3. Klasszikus kori filozófia (Szókratésztől Arisztotelészig) 1.3.1 Analitikus filozófia - Az analitikus filozófia elnevezés onnan származik, hogy bizonyos filozófusok (Russell, G. E. Moore, Moritz Schlick és Rudolf Carnap) a kezdetben a filozófiai és a természettudományos gondolkodás és nyelvhasználat elemzését (vagyis analízisét) állították tevékenységük középpontjába. Az analitikus filozófia az empirikus filozófiai hagyomány örökösének tartja magát, azonban egyesítik a racionalizmus és empirizmus irányzatait

Ha nem vagy megelégedve azzal, amid van, akkor nyomorult vagy, még ha tiéd is az egész világ.- mondta a római sztoikus Seneca (Kr. u. 65.) Ez az elv valósággal kiáltott a maga ellentétéért, s ezzel EPIKUROSZ szolgált. Epikureusok. EPIKUROSZ maga is olyan sztoikus volt, mint Zénón; Szép kertet vásárolt, s azt maga művelt Az antik görög filozófia első iskolája, a milétoszi iskola tudósai a világ egységes magyarázatára törekvő materialisták voltak. Eleinte a közvetlen természetszemléletből indultak ki, és a létező dolgok eredetét, őselvét (arché) az anyag egy vagy több konkrét formájában keresték

Reinkarnáció − gyakori kérdések: Mi a lélekvándorlás

Az antik filozófia kezdetei /Hérakleitosz, Pithagorász, Demokritosz. Antik filozófiáról akkortól beszélünk amikortól a teológiáról leválik. Sajátos érvekkel magyarázatokkal ad választ a feltett kérdésekre. 8. században azt kutatták, hogy a világ rendje honnan van. Ez a taoizmus. Görög filozófia. Hérakleitosz Könyv: Az antik filozófia története - Kézirat - Pais István | Megvásárolható/elõjegyezhető könyv. | Az ország legnagyobb antikvár könyvkínálata: Több, mint... RÉSZLETES KERES

Halasy-Nagy József: Az antik filozófia (Danubia, 1934

Halasy-Nagy József: Az antik filozófia booklin

A sztoikus filozófia vagy sztoicizmus a Kr. e. 310 körül Kitioni Zénón (Ζήνων ο Κιτιεύς) által Athénban alapított, az antik korban és kora középkorban igen befolyásos sztoikus filozófiai iskola tanainak (a sztoának) az összessége. A sztoikus szó a görög Στοά = sztoa = (oszlop)csarnok, terasz szóból ered, mivel az előadásokat és. Az antik filozófia Halasy-Nagy József. Halasy-Nagy József neve ma már egyre kevesebbek számára cseng ismerősen, pedig kevés olyan alakja van a magyar filozófia történetének, aki nála többet tett volna azért, hogy e diszciplína a szakmabéli kevesek körén kívül utat találjon a művelt laikus olvasók felé is.. Bár az antik filozófiai könyvek olvasása nem jelenti feltétlenül a filozófia gyakorlását is, mivel az az életet más dolgok teszik ki, nem a könyvek, de Epiktétosz azt is állítja, hogy a könyvek olvasása kétségtelenül olyasmi, ami felkészít a helyes életmódra (4,4,11). Továbbá azt is tanácsolja: folytass tanulmányokat, beszélgess önmagaddal, foglald írásba ezeket a dolgokat, olvass, hallgass előadásokat, készítsd föl magad. (4,4,29 Az antik filozófiatörténet varázsa. Németh Attila antik filozófiatörténettel foglakozik; az ELTE kutatóegyetemi projektjének keretein belül Epikurosz lélekfilozófiáját kutatja. Munkájának eredményeit egy monográfiába foglalta, illetve szemináriumok alkalmával osztja meg hallgatóival volt az Antik filozófia, ami meg is jelent (Danubia 1934). A további kötetek ki-adását a Magyar Tudományos Akadémia tervezte, ezért szerz ő több részletében átdolgozta, b ővítette a már megírt mun-káját, de a megjelenés a kés őbbekben - nyílván több okból is - meghiúsult. Az

Az ún. négy elemnek ez az elrendezése vált azután hagyományossá az antik és középkori filozófiában. - Végül a harmadik, Anaximenész (kb. 585-525) az arkhét a levegőben vélte megtalálni, melyből sűrűsödés és ritkulás révén a szél, a felhők, a víz és a föld áll elő. Az emberi lélek is levegő 27 db antik filozofia - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet Die Philosophie der Antike Published: (2004) Die Philosophie der Antike Published: (1983-2013) Filozófiai perspektívák : 1.köt., Görög és római : Preszokratikusoktól Plótinoszig Published: (1999 AZ ANTIK FILOZÓFIA, Második, javított és bővített kiadás Szerző: Halasy-Nagy József Quintus Kiadó, 201 23% kedvezménnyel: Az antik filozófia könyv - Halasy, Nagy József - Halasy-Nagy József filozófus, filozófiatörténész (1885-1976), az antik filozófia egyik legjobb magyarországi... Az antik filozófia könyv ára: 3465 Ft - Halasy, Nagy Józse

Az antik filozófia a korábbi a bölcsesség-irodalomból és a gyógyászat rokon területérõl merít. A körültekintõen kialakított életmód, az étrend (dietétika) éppúgy részét képezi, mint a napi meditációs gyakorlat. Az orvoslás és az élet. Az antik filozófia életformát javasol az embernek, a modern filozófia viszont fõképp egy bizonyos szaknyelv konstrukciójaként jelenik meg, amely szakembereknek van fenntartva. Jogában áll az embernek, hogy úgy határozza meg a filozófiát, ahogy akarja, olyat válasszon, amilyet szeret, és ha képes rá, kitaláljon olyan.

Találja meg webáruházunkon régen keresett antik könyvét! Webáruházunkon antik könyvek árusításával foglalkozunk! Látogassa meg weboldalunkat Halasy-Nagy József: Az antik filozófia [antikvár] 0% kedvezménnyel csak 4980 Ft a lira.hu-nál. (A szerző származása szerint; kiadás éve: 1934; 0 oldal) Olvasson bele a könyvbe Pais István: Az antik filozófia története (*11) - Filozófia - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet Antik filozófia Platón, Állam VIII-IX - szeminárium BBNSF 16000 Az Államnak azt a részét fogjuk olvasni, amely a tökéletes állam hanyatlásáról és az ebből létrejövő államformákról szól. Platón meggyőződésének megfelelően ez a hanyatlás a lélek harmonikus állapotának eltorzulását is jelenti Elsősorban Pierre Hadot munkásságának köszönhetően vált ismertté, hogy az antik filozófia, az életművészet nap mint nap végzett gyakorlatokból állt. Ezeket Hadot spirituális (spirituel) gyakorlatoknak nevezi; könyvének eredeti címében is ezt

Az antik nyugati-európai hagyomány földolgozása és újbóli elsajátítása egyes iskolák, pl. a sztoa vagy az epikureus filozófia tekintetében evidensebbnek tűnhetik számunkra, ma élők számára, mint más iskolák, pl. az aristotelizmus vagy a pyrrhóni szkepszis vonatkozásában, összességében azonban azért szállok síkra. Halasy-Nagy József: Az antik filozófia , Halasy-Nagy József filozófus, filozófiatörténész (1885-1976), az antik filozófia egyik legjobb magyarországi ismerőj

Életgyakorlatok - Az antik filozófia praxisáról eLitMe

Középkori filozófia A keresztény teológia és az antik filozófia, a kereszténység világ- és istenfelfogása (patrisztika), hit és tudás, test és lélek dualizmusa. A boldogság mibenlétének keresése, Isten felé irányuló szeretet, az igazságot kereső ember, a rossz mint léthiány, a szabad akarat (Szent Ágoston) Az antik filozófia fontosabb szakaszai. 4. Korai természetfilozófiák. A filozófia szemléletmódjának kialakulása. 5. Parmenidész és Zénon. A logika alapjai. 6. Démokritosz. Atomok és erkölcsök. 7-8. Platón. Objektív idealizmus és az ideák objektivációja. 9-11. Arisztotelész filozófiai rendszere Középkori filozófia. A keresztény teológia és az antik filozófia, a kereszténység világ- és istenfelfogása (patrisztika), hit és tudás, test és lélek dualizmusa. A boldogság mibenlétének keresése, Isten felé irányuló szeretet, az igazságot kereső ember, a rossz mint léthiány, a szabad akarat (Szent Ágoston)

Középszintű történelem érettségi tételek (2017) - G-Portál

Az újkor hajnalán újra divatba jöttek az antik szkeptikusok eszméi. A hellenisztikus filozófia annak idején szkeptikus érvek egész sorát dolgozta ki. Ebben a hagyományban az ismeretelméleti szkepszis játszik döntő szerepet (mely szerint a világra vonatkozó ismereteink sohasem tesznek szert bizonyosságra) A 35 évvel ezelőtt elhunyt Halasy-Nagy József neve ma már egyre kevesebbek számára cseng ismerősen, pedig kevés olyan alakja van a magyar filozófia történetének, aki nála többet tett volna azért, hogy..

Filozófia - 1.1. Az antik filozófia korszakai - MeRS

 1. t a görög filozófia hagyományozódásának alapvető problémáiról
 2. t a keleti misztériumvallások és az antik filozófia egyesítése. Jellegzetes alakulatai a hellenizmusnak a sztoikus, a cinikus, a peripatetikus, epikureus és szkeptikus rendszerek. A kifejezetten platonista irányzatok visszaszorultak, már csak azért is, mert az Akadémosz ligetében egyre inkább csak matematikát oktattak
 3. den dolgok végsõ elveit törekedtek megérteni, az embert
 4. Az antik filozófia megjelenésével számos filozófus osztotta meg nézeteit egymással, majd hagyták az utókorra. Kr. E. VI.-V. században beszélhetünk az ún. preszókratikus korszakról. Ebben a korban jelentős Arisztotelesz és tanítványainak munkássága. Arisztotelesz pedagógiai elveiről az Etika és Politika című műveiben ír
 5. t a világ dolgairól való következetes, szisztematikus és tudatos gondolkodás, mai tudásunk szerint hozzávetõleg két és fél ezer évvel ezelõtt alakult ki az antik görög világban. Az ókorban indult története során a rendszeres gondolkodás többek között a tudományok kialakulásához é

Egymással szemben helyezkedik el Az athéni iskola (az antik filozófia allegóriája) és a Az Oltáriszentség Disputája (a katolikus vallás diadalát bemutató freskó). Az elhelyezés is szimbolikus: ugyan egymás ellentétei, de az ellentét nem kibékíthetetlen, ezért megférnek egy térben Az antik filozófia legfontosabb sajátossága Hadot értelmezése szerint az, hogy konkrét technikákat, egyfajta lelkigyakorlatot nyújt az ember számára ahhoz, hogy filozofikus életet élhessen. Ennek a szemléletnek is - bár a későbbiekben (főként a filozófia erőteljes intézményesülésével) jórészt háttérbe szorult. Arisztotelész után az antik filozófia Történelmi előzmények Amikor Spárta körülzárta és legyőzte Athént, a Kr.e. V. század vége felé, a görög filozófia és művészet szülőanyja elvesztette politikai.. Így van, elég sok minden elfelejtődött az antik tudományokból, de korántsem minden. Ezt hívjuk sötét középkornak, az egyház merevsége okozta a tudományok visszaesését, például nem preferálták a matematika oktatását, mert ott mindent bizonyítani kell és ez a szemlélet megingathatja a hit buzgalmát sajátosságai. Antik görög filozófia: a filozófia mint életforma, tudományok művelése és lélekterápia. Platón: a filozófia szerepe a nevelésben, az állami életben; a filozófusok az örök létezők és az igazság kutatói; Arisztotelész: a metafizika az első okok tudománya;

Video: Filozófia - Wikipédi

Arisztotelész után az antik filozófia - Filozófia

A filozófia, az istenkérdésre is határozott választ ad. Az antik filozófia vallásképe, kevésbé különbözik a kereszténység világképétől. A kereszténység a születésekor hogyan viszonyult a filozófiához? A filozófia szó Pál apostol leveleiben fordul elő - egyszer és elég negatívan ír róla A tantárgy anyaga az antik (görög) filozófia történetét öleli fel a kezdetektől Platónig a következő témakörök szerint. Preszókratikus filozófia (Általános nyelvi és gondolkodásbeli jellemzői, alapfogalmai. Milétoszi iskola. Püthagoreusok. Parmenidész, Zénón, Melisszosz. Empedoklész. Anaxagorasz. Atomisták TANULMÁNYOK AZ ANTIK GÖRÖG FILOZÓFIÁRÓL, Szerző: Steiger Kornél Gondolat Kiadó, 201 az antik filozófia és vallástörté-nete. Filozófia és orvostudomány a Hippokratészi Gyûjteményben Bevezetés A levegõrõl címû íráshoz Szabó Mária Ezért kell a filozófiai tudást a gyógyítás tanába és a gyógyítás tudományát a filozófu-sok tudományába bevezetni. Mert az az orvos, aki filozófiai tudással.

Anyag (filozófia) - Wikipédi

 1. Halasy-Nagy József AZ ANTIK FILOZÓFIA - 1 webshop árajánlata. Halasy-Nagy József AZ ANTIK FILOZÓFIA jellemzői, vásárlási tanácsok, boltok rendezése árak szerint
 2. Halasy-Nagy József: Az antik filozófia . 2 000 Ft. Raktárkészlet: 1 db. Kosárba. A. C. Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda · Bob Cohen Tökéletes kérdések, tökéletes válaszok - Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, a Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Közösség. 2 300 Ft-33%
 3. t ahogy az ókori Görögország az ókori Róma kulturális vívmánya újra felfedezni a teológiai problémák dogma ebből a szempontból a tanulmány megközelítés. Ebben.
 4. dennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok tanításainak ismerete, hanem a bölcsesség életirányító funkciója értelmében
 5. önmagát. Az antik gondolkodók a filozófia feladatát ugyanis nem az absztrakt problémák megoldásában, vagy a módszeres gondolkodás kidolgozásában látták; a filozófiát sokkal inkább az igazsághoz vezető útnak tartották. Az elmélet egyes elemei már a modern filozófusoknál is megtalálhatóak - gondoljunk csak Kantra.
 6. 286 db antik az - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet

Pais István: Az antik filozófia története (Tankönyvkiadó

 1. Az antik filozófia és matematika végtelennel kapcsolatos logikai problémáinak elemzése modern eszközökkel. Jogi megjegyzés: A kéziratos disszertációk csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók, másolat kizárólag a szerző vagy jogutódja írásos engedélyével készíttethető
 2. AZ ARISTOTELÉSI ETIKA ÉS AZ ANTIK ETHOS - Filozófia - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet
 3. Filozófia 1. A filozófia kifejlődése-mágikus világkép 2. Világvallások 3. Az antik filozófia kezdetei Milétoszi bölcselők 4. Hérakleitosz és Parmenidész tanai 5. A szofisták 6. Szókratész 7. Platón filozófiája 8. Arisztotelész 9. Az antik filozófia vége Az epikureusok, cinikusok és a sztoikusok 10. Az újplatonizmus 11
 4. Finanszírozási forma Állami ösztöndíjas, Önköltséges . Képzési forma Nappali. Képzés indulása Szeptemberi indulá
 5. Az antik kétely-filozófia: a szkepticizmus 566 Az Új Akadémia szkepszise. Karneadész 571 A szkeptikus troposzok 581 Az újplatonizmus 597 A plótinoszi emanáció-elmélet 599 Jegyzetek 609 Utószó a második kiadáshoz 651.
 6. t a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a társadalmi problémák iránti nyitottság, más kultúrák megismerése és elfogadása, a humánus értékeket védő magatartás
 7. Az antik filozófia kezdetei 45 3. Az antik fölvilágosodás 50 4. Az athéni klasszikus filozófia 57 5. Az antik filozófia válsága és fölbomlása 63 6. A kereszténység 67 II. Középkor 73 1. A preskolasztika és a korai skolasztika 74 2. A nagyskolasztika 81 3. A későskolasztika 8

Az antik filozófia (könyv) - Halasy-Nagy József Rukkola

1 840 Ft. Kosárba teszem. Ismertető. Ha az antik Róma minden mozdítható műtárgyát, tárgyi emlékét egyetlen helyre lehetne összegyűjteni, a diákok, a történészek és a műértők élete jelentősen könnyebb lenne. Ezek a tárgyak azonban szerte a világon találhatók, különböző múzeumokban. Könyvünk körülbelül 200. Britannica Hungarica kisenciklopédia. Az antik világ - Görögország. -15%. 3 490 Ft. 2 966 Ft. Kosárba teszem. Ismertető. A kötet szócikkei áttekintést adnak az ókori görög mitológia alakjairól, a történelem legfontosabb eseményeiről, azok helyszíneiről, városairól és államairól, továbbá az időszak történelmét. A tantárgy tanítási anyagának megjelölése a filozófia meghatározásának nehézségéb l adódik. Nem létezik egy igaz filozófia, hanem csak kérdések vannak, melyek nagy része állandó; és válaszok, melyek az emberi gondolkodás történetében igen különböz k. Jaspers szerint a filozófia úton-levést jelent A filozófia összetett szó, jelentése: az igazság szeretete. Gyökerei az antik görög kultúrába nyúlnak vissza, amikor is az ember gondolkozni kezdett életről és halálról, igazról és hamisról, jóról és rosszról Az életművészet az élet művészete: ars vitae, techné tou biou - az antik filozófia legfőbb iránya és alapfogalma. Egyszerre praktikus és teoretikus válasz a kérdésre: Hogyan kell élni? (Márai). Az antik filozófia a korábbi a bölcsesség-irodalomból és a gyógyászat rokon területéről merít

Szabó Magda: Az ajtó - KönyvErdő / könyv

Az antik filozófia Antikvarius

 1. az időről Aquinói Szent Tamás istenérvei a Summa Theologiae alapján Locke empirista álláspontja Heidegger a létkérdés 3. KORSZAKOK, IRÁNYZATOK Antik görög filozófia preszokratikus felfogások Szókratész filozófiája Felvilágosodás a felvilágosodás eszmerendszere Kant nézete szerin
 2. Az antik örökség ápolása - Könyvismertető Amellett, hogy megismerhetjük, hogyan definiálja a filozófia és a teológia a csodát, a tanulmányok bemutatják, hogy a csodák és interpretációjuk igen nagy hatással lehettek az emberekre, történelmi eseményekre. A tanulmányok alapján megállapítható, hogy az ember.
 3. Csak az antik filozófia, s az is csak későn, a sztoikusok korában ismerte fel az emberi jogokat, melyeknek ősi és kötelező voltát a kereszténység mondotta ki évezredes hatállyal. Mivel Istennek egyformán teremtményei vagyunk, ebből következik az egyenlőség és a szabadság, a szabad akarattal bíró ember értelmes.
 4. Címkék: kultúra előadás filozófia kurzus bölcsészet antik filozófia doktorandusz nyitott egyetem Platón ELTE BTK 2017.11.14. 17:44 Rosta Kosztasz Az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola antik filozófia programjának doktorjelöltjeként dolgozom a disszertációmon, melynek témája a megszelídítés gondolata Platón.
 5. Az órák megfelelő követéséhez hasznos lehet előzményének az Az ókori filozófia története (Filozófiatörténet I.) c. kurzus anyagának, ill. az antik filozófia elemeinek az ismerete. Számonkérés: Jegyet szerezni két, egymástól független követelmény teljesítésével lehet
 6. Mióta az ember önmagáról gondolkodni képes, felmerülhetett a kérdés, hogy ki az, aki gondolkodik, érez és érzékel? Számos antik filozófia szól a tudatosság természetéről, jelentőségéről - Buddhát megelőzően is ld pl szánkhya
A sopianaei ókeresztény mauzóleum ikonográfiája • PozsárkóIvánfi Ede :Magyarország címerei - Könyv | Galéria SavariaFürdőszoba, mediterrán stílus Kerti konyha a teraszonkep-telenseg: Térképek

A lélekvándorlás vagy reinkarnáció az indiai filozófia mellett az antik görög kultúrában, majd a fejlődő európai civilizációban és a modern nyugati bölcseletben is megtalálható. A nem anyagelvű tudomány számára alapvető tény a lélekvándorlás: előző élet és következő élet ugyanolyan természetes, mint a jelen Elmélet és gyakorlat egysége - hangzik az antik filozófia válasza. A francia filozófus, Pierre Hadot mutatott rá arra, hogy az antikvitásban a filozófia tanítványává lenni nem pusztán a teória megtanulását jelentette, hanem annak gyakorlását is. A filozófus alakja eredetileg tehát épp az ellentéte volt mindannak, ami ma. Róma az antik műveltség, költészet, filozófia és képzőművészet virágzó talaja volt, ahova a szívesen csődült a latin világ színe java, hogy megmutassa magát a nyilvánosság előtt. Így hát a nők nagy része is idetódult, hogy kellesse magát és learassa a gazdagság gyümölcseit Filozófia és retorika chiasmosa. Az eikos a Phaidrosban = S. A.: Dionysos színrevitele. A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában, Ráció, Budapest, 2009, 143-153 A képzés két fő része: filozófiatörténet és szisztematikus filozófia. A filozófiatörténeti kurzusokon öt nagy korszak kerül áttekintésre: az antik, a középkori és reneszánsz, az újkori és felvilágosodáskori, a 19. századi illetve a 20. századi és kortárs filozófiai irányzatok