Home

2 timoteus

2 Timóteus 1 Hungarian New Translation (NT-HU) Címzés, üdvözlés. 1 Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint, 2 Timóteusnak, szeretett fiának: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hálaadás Timóteus képmutatás nélküli hitéér 2 Timóteus 3 Hungarian New Translation (NT-HU) Az utolsó idők ámítói. 3 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 2 Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; 3 szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem. Revideált Károli Biblia (Veritas) - 2. Timóteus 3 | Online Biblia. Revideált Károli Biblia (Veritas) » 2. Timóteus » 3. Fejezet. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de. 2 TIMOTEUS 2. 2. Die goeie soldaat van Christus. 1 Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. 2 Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer Cselekedetek 16,1-3; Filippi 2,19-24; 2Timóteus 1,6-7; 4,5-13 Figyeljük meg először is a Csel 16-ban arra való hajlandóságát, hogy körülmetélkedjen, és így ne adjon okot az ellenállásra

HOGY BEVÉGEZZEM AZ IGEHIRDETÉST Timóteus sorozat 12. - 2Tim 4,16-17. 1997.05.22. 18:0 1 Timoteus 2:1-15 - 'n Lewe in gebed deur mans en vrouens; 1 Timoteus 3:1-13 - Ouderlinge en diakens van karakter; 1 Timoteus 3:14-4:16 - Die gemeente as draer en beskermer van die waarheid; 1 Timoteus 5:1-25 - Om met oorleg mekaar te onderskraag; 1 Timoteus 6:1-21 - Rykdom in God is die enigste belegging wat sal hou; 2 Timoteus

2 Timóteus 1 NT-HU - Címzés, üdvözlés - Pál, Isten - Bible

2 Timóteus 3 NT-HU - Az utolsó idők ámítói - Azt pedig

PAINA LUKU MINKÄ HALUAT KUUNNELLE 00:00. 1.Terveellisestä sanasta 4:19 2.Kilvoituksesta 8:44 3.Viimeisistä päivistä 11:59 4.Saarnaa sanaa hyvällä & sopim.. Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma.Légy kész a küzdelemre III.2 Timóteus 2,14-21Óvás a szóharcoktól14 Ezekre emlékeztes..

6 1:6 1 Tim. 4:14 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 8 1:8 Luc. 9:26 2 Tim. 2:15 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel. Boek 2 Timoteus Skrywer: 2 Tim 1:1 identifiseer die skrywer as die apostel Paulus. Datum van Skrywe: 2 Timoteus is ongeveer 67 n C geskryf, kort voordat die apostel Paulus doodgemaak is. Doel van Skrywe: Opnuut in Rome in gevangenskap het die apostel Paulus alleen en verwerp gevoel.Paulus het besef dat sy aardse lewe spoedig op 'n einde sou wees. 2 Timoteus bevat hoofsaaklik Paulus se laaste. Sokak szerint óriási különbség van a vallás (az ember próbálkozása, hogy elérje Istent) és a hit között (az ember válasza Isten közeledésére). Ha már személyes kapcsolatba kerülünk Istennel, természetes vágyunk, hogy közelebbről megismerjük őt. A következő cikk segít jobban megérteni és átélni Isten végtelen.

A szerző és stílusa. A szerző a bevezetőben Pálként mutatkozik be, - majd később -, akinek bűneit először váltotta meg Krisztus. Pál apostol lelkipásztori (pasztorális) levelében nem olyan szenvedélyes, egy kis hangsúlyeltolódással egyértelmű és határozottabb, mint a többi leveleiben Übersicht: 2Tim 2,1-4,8 Timotheus wird aufgefordert, stark in der Gnade zu sein und die Überlieferung, die er vor Zeugen von Paulus empfangen hat, an zuverlässige Menschen weiterzugeben. Soldat, Sportler und Bauer werden als Beispiele für volle (auch leidensbereite) Konzentration auf eine Aufgabe angeführt Tag 2 Timóteus Egymásra pakolt dobozok. március 18, 2015 március 18, 2015 Lajos József Hozzászólás Amiért szenvedtem ezeket is: de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra 2.Timotheus 4 Lutherbibel 2017 Treue bis zum Ende 1 So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich: 2 Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. 3 Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht. A Timóteushoz írt 2. levél Keletkezés ideje: A Timóteushoz írt 2. levél Kr. u. 67 körül, nem sokkal az apostol kivégzése előtt íródott.. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól

A Timót a görög-latin eredetű Timóteusz név magyar rövidülése. Női párja a Timótea.. Rokon nevek. Timóteusz: a görög Timotheosz (Τιμόθεος) név latinos Timotheus formájának rövidüléseként keletkezett. Jelentése: istentisztelő. Timóteus: a Timóteusz név magyar ejtésváltozata.; Timoti: a Timóteusz rövidült angol alakváltozata. Fil 2,20). Ismeretlen festő: Szent Pál és Titusz. Titusz pogány görög vagy latin szülők gyermekeként született (vö. Gal 2,3), az antiochiai egyház közösségének tagja volt. Nevének jelentése: 'vadgalamb'. Barnabással együtt elkísérte Pált Jeruzsálembe, az apostoli zsinatra (vö. Gal 2) Timoteüs of Timotheus (Grieks: Τιμόθεος, Timótheos, God erend of vereerd door God) (* Lystra - † ca. 97 in Efeze) was een leerling van de apostel Paulus en de eerste bisschop van Efeze.. Het Nieuwe Testament bevat twee brieven van Paulus aan Timoteüs: 1 Timoteüs en 2 Timoteüs.Er is onder bijbelwetenschappers consensus dat deze brieven waarschijnlijk pseudepigrafisch zijn Vad vet vi om Timoteus. Timoteus förekommer flera gånger i Nya Testamentet.Han kom från Lystra i Kappadokien i sydöstra Turkiet.Hans pappa var grek och mormor och mamma var judinnor. Dessa kvinnor undervisade Timoteus i skriftens budskap efter att ha lyssnat till Paulus under dennes första resa i Kappadokien omkring år 45. [2]Timoteus följde med Paulus på dennes två senare resor och. 2Tim 2:2 És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. 2Tim 2:3 Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. 2Tim 2:4 Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta

2 TIMOTEUS 2 AFR83 Die Bybel YouVersio

1 en 2 Timoteus. 1 Timoteus 1:1-20 - 'n Lewe in geloof wat pas by die gesonde leer. 1 Timoteus 2:1-15 - 'n Lewe in gebed deur mans en vrouens. 1 Timoteus 3:1-13 - Ouderlinge en diakens van karakter. 1 Timoteus 3:14-4:16 - Die gemeente as draer en beskermer van die waarheid. 1 Timoteus 5:1-25 - Om met oorleg mekaar te onderskraag 2. Timoteus - Kapitel 1. 1 Dette brev er fra Paulus, som efter Guds vilje er blevet apostel i tjenesten for Jesus Kristus. Min livsmission er at forkynde om det evige liv, som Gud har lovet dem, der tror på Jesus Kristus. 2 Kære Timoteus, min elskede søn i troen. Må du opleve barmhjertighed, nåde og fred fra Gud, vores Far, og Jesus. 1 Timóteus 2 Hungarian New Translation (NT-HU) Imádkozás minden emberért. 2 Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, 2 a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. 3 Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe.

2 Pedro 2:21 - Bíblia

2 Timoteus 2. het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. . 4 Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het 2Tim 4:2 Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. 2Tim 4:3 Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök

12.05 Timóteus jelleme (2) Velünk az Isten

A 2 Timóteus 4 Pál hattyúdala - az utolsó levelét annak a tudatával írta, hogy az élete nemsokára véget ér. Pál írta a fél Újszövetséget a Szentlélek ihletésével, és ezek a záró szavai hozzánk, Krisztus testéhez. Ahogy olvastam ezt a fejezetet, látom Pál szenvedélyét, hogy tiszta üzenetet közöljön számunkra. 1. és 2. Timóteus - 1. hét / 4. nap. szeptember 7, 2017 szeptember 5, 2017. Annyiszor előfordul, hogy megvetjük azt, akik azelőtt voltunk, mielőtt Krisztus megmentett minket, de az igazság az, hogy Isten az előtteket és utánokat is az ő dicsőségére tudja használni. Az átformáló munka, amit Isten Pál életében. 2 Timoteus - 2 Timothy . 1 2 3 4-A A A + Hoofstuk 1 . Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is, 2 aan Timótheüs, my geliefde kind: Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, onse Here Utvalgt kommentar 2 brev til Timoteus. Forfatter: Paulus Datering: ca 64-66 e. Kr. Innhold Paulus andre brev til Timoteus var antakelig det siste han skrev. Han var blitt arrestert igjen og satt fengslet (4,6), vel vitende om at han snart skulle dø Indledning til 2. Timoteus. Forfatter, datering og baggrund: Efter sin fjerde missionsrejse kom Paulus tilbage til Rom, hvor han igen blev fængslet og lagt i lænker. Brevet her blev skrevet under dette sidste fangenskab, kort før han blev henrettet af den morderiske diktator, kejser Nero

Prédikációk textus és lekció szerin

  1. 2 Timoteus 2:8-15. 8 Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. 9 Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeie soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie
  2. 2. Timóteus 2:23 Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülne
  3. 2 Timoteüs 1:7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. God heeft ons zijn Geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en geduld
  4. 2 Tim. 1,3 Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől [(progonosz): ős-szülőktől] fogva * tiszta [(katharosz): tiszta, mocsoktalan; érintetlen; vegyítetlen, hamisítatlan, valódi, tiszta eredetű; őszinte, romlatlan, becsületes] lelkiismerettel [(szüneidészisz): szellemi együttészleléssel; szellem-önismerettel; Az embernek az a szellemi képessége, hogy meg tudja.
  5. [Kedd] OLVASD EL: 2 TIMÓTEUS 1:8-18 • IMÁK: 1:8-9,13-14 [Szerda] OLVASD EL: 2 TIMÓTEUS 2:1-13 • IMÁK: 2:8-10 [Csütörtök] OLVASD EL: 2 TIMÓTEUS 2:14-19 • IMÁK: 2:14-15 [Péntek] OLVASD EL: 2 TIMÓTEUS 2:20-26 • IMÁK: 2:23-26 A következő nemzedék bátorítására hívattunk el [Hétfő] OLVASD EL: 2 TIMÓTEUS 3:1-9 • IMÁK.
  6. 2. Timoteus. 4 Jeg pålegger deg høytidelig framfor Gud og Kristus Jesus, som skal dømme+ levende og døde,+ og som skal bli tilkjennegitt* + og komme i sitt rike:+ 2 Forkynn Guds ord.+ Hold iherdig på med det i gunstige tider og i vanskelige tider. Du skal irettesette,+ advare strengt* og formane,* med all tålmodighet og lærekunst.+ 3 For det skal komme en tid da folk ikke skal tåle den.

Bybelskool » 2 Timoteu

Video: 2 TIMOTEUS 1 AFR83 Die Bybel YouVersio

Timóteus - Magyar Katolikus Lexiko

Az alkalmon a konfliktuskezelés témakörében tanulhattunk és fejlődhettünk. A konferencia november 16.-án 17:00 órakor nyitóáhítattal vette kezdetét, melynek keretein belül Sipos József, a KRISZ alelnöke tolmácsolta nekünk Isten üzenetét a 2 Timóteus 1:1-14 -ből 2 Timothy 3:15 — New American Standard Bible: 1995 Update (NASB95) 15 and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6. Fra Paulus, Kristi Jesu apostel efter befaling fra Gud, vor frelser, og Kristus Jesus, vort håb. Til Timotheus, mit ægte barn i troen. Nåde og barmhjertighed og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre 1 Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Aasyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Aabenbarelse og hans Rige: 2 Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring! 3 Thi den Tid skal komme, da de ikke skulle fordrage den sunde Lære, men efter deres egne Begæringer tage sig selv Lærere i Hobetal, efter hvad der kildrer deres.

Timotius (Yunani: Τιμόθεος; Timótheos, artinya memuliakan Tuhan; bahasa Inggris: Timothy) atau Santo Timotius adalah seorang uskup Kristen abad pertama yang meninggal sekitar tahun 97 Masehi (ada yang menulis tahun 80 Masehi). Dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen dicatat bahwa Timotius bepergian dengan Rasul Paulus, yang juga menjadi mentornya Preek 2 Timoteus 4:7 (Preek gelewer tydens oggenddiens in Welkom-Noord op Sondag 25 September 2016) (Dit was die laaste preek van 'n reeks oor die tema Afrigting vir die lewe ) Voor die erediens Sing: Psalm 90-1:1,9 Sing: Lied 513:1,2,3 Afkondigings Stilte Tydens die erediens: Toetredelied: Lied 491: Inflection of Timoteus (Kotus type 39/vastaus, no gradation) nominative Timoteus — genitive Timoteuksen — partitive Timoteusta — illative Timoteukseen — singular plural nominative Timoteus — accusative nom. Timoteus — gen. Timoteuksen: genitive Timoteuksen — partitive Timoteusta — inessive Timoteuksessa — elative Timoteuksesta. 2 Timothy 4:3 — New International Reader's Version (NIrV) 3 The time will come when people won't put up with true teaching. Instead, they will try to satisfy their own longings. They will gather a large number of teachers around them. The teachers will say what the people want to hear

2 Timoteus 4 4:1 Di jolo ni Debata dohot Kristus Jesus, na ro manguhumi angka na mangolu dohot na mate, huhatindangkon nang hapataronna, nang harajaonna. 4:1 Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan-Nya dan demi Kerajaan-Nya Igehirdető: Takács Zoltán - 2021. 06. 13. délutá 2 Timotius 4:7. Aku telah mengakhiri pertandingan f yang baik 1 , aku telah mencapai garis akhir g dan aku telah memelihara iman. Aku telah bertarung dalam pertarungan yang baik; aku telah mengakhiri pertandingan; aku telah memelihara iman. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman, aku telah menyempurnakan usahaku.

2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr Dan Stevers Pinksteren. Category: 2 timoteus. 11 03 '19 love it 0. no 48 - 2 timoteus 4:19 22. 2 timothy 1:7 love self control strength. he has saved us and called us to a holy life—not because of anything we have done but because of his own purpose and grace. this grace was given us in christ jesus before the beginning of time. 2 timothy 1:9 grace holiness salvation. read 2 timothy 1.

Biblia On-line Bibli

A Biblia első könyve feljegyzi az emberiség történetének kezdetét: Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. (1Móz 2:7).Vegyük észre, hogy Ádám mindaddig élettelen volt, amíg Isten be nem töltötte a leheletével 2 Timoteus 2:23-26 Moet jou nie met dwase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net rusies veroorsaak. (2 Tim 2:23). Die eerste woorde wat ek vanoggend lees, spring vir my uit die blaai van die Bybel uit, en onmiddellik dink ek aan 'n sinnelose debat in die natuurprogram 50/50 op TV so 'n paar jaar gelede Jézus: Egyetlen közbenjárónk - 1Timóteus. Timóteus fiatal lelkipásztor volt, a gyülekezet vezetése pedig összetett feladat, Pál azonban emlékeztette őt arra, hogy nem az ő bölcsességében vagy képességében bízik, hanem az Úrban. 2021. május 05. Pál megélte az üzenetet, amelyet hirdetett. Isten radikálisan mentette. Biblia. Máté Evangéliuma Márk Evangéliuma Lukács Evangéliuma János Evangéliuma Apostolok Cselekedetei Róma levél I. Korintus levél II. Korintus levél Galátzia levél Efézusi levél Filippi levél Kolosse levél I. Thessalonika levél II. Thessalonika levél I. Timóteus levél II Jelentkezés előadásra (Google táblázat). Galaták és a Galatákhoz írt levél. A konferencia időpontja: 2021. augusztus 23-25. A konferencia tervezett helyszíne

2.Timotheus 2 Lutherbibel 2017 :: ERF Bibleserve

1 Tim 2:4 Nyheter Presenttips Almanackor Biblar - Anteckningsbiblar - Mellanformat - Slimline - Storformat Heta ämnen Böcker - Bibelläsning/Andakt - Själavård - Kristet liv - Bibellitteratur - Förklara/försvara tron - Abort - Samhället - Skapelse - Livsberättelse - Reformation - Skapelse (engelska) Barn Sprid evangeliet Andra språk E. Timoteus je mužské jméno řeckého původu. Jeho původní řecký tvar, Timotheos, přešel do latiny jako Timotheus.Skládá se ze slov timan, oslavovat, a theos tj. Bůh.Počeštěná forma jména je Timotej.V katolickém kalendáři má jmeniny 26. ledna, podle českého kalendáře má jmeniny 24. ledna.. Známí nositelé jména. Timoteus var en betrodd medarbeider av Paulus, og medavsender av flere Paulus-brev. Selv om faren var gresk, var han jøde siden han hadde jødisk mor. Han fulgte Paulus på andre og tredje misjonsreise. Første og andre Timoteusbrev gir seg ut for å være fra Paulus til Timoteus for å støtte ham som kirkeleder (se Pastoralbrevene) A megszentelt élet évében meghirdettük Az én szerzetesem kampányunkat. Azt kérjük olvasóinktól, osszák meg velünk, ki a kedvenc szerzetesük - vagy más megszentelt életet élő ismerősük -, mit jelent ő számukra. Frész Timóteus ferencest Budai Viktória jóvoltából ismerhetjük meg

2 574 059 hits; Látogatók. Emailes feliratkozás. Írd be ide az e-mail címed, hogy megkapd az új bejegyzéseket. Csatlakozz a 3 834 követőhöz Email cím: Feliratkozok! Facebook. Keresztyén Versek Promote Your Page Too . WordPress.com ingyenes honlap vagy saját honlap létrehozása.. 2 TIMOTEUS 3 2 TIMOTEUS 3. AFR83 1 Bible. Related info . Options . Afrikaans 1983/1992 (AFR83) 3 Swaar tye sal kom. 3 1 Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. 2 Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers,. 2 Timoteus 3:8 Interlineært • 2 Timoteus 3:8 flerspråklig • 2 Timoteo 3:8 Spansk • 2 Timothée 3:8 Fransk • 2 Timotheus 3:8 Tyske • 2 Timoteus 3:8 Chinese • 2 Timothy 3:8 Engelsk • Bible Apps • Bible Hub Det Norsk Bibelselskap (1930) Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com..

Tweede brief van Paulus aan Timoteüs - Wikipedi

1 Du derfor, mit Barn! bliv stærk ved Naaden i Kristus Jesus; 2 og hvad du har hørt af mig for mange Vidner, betro det til trofaste Mennesker, som kunne være dygtige ogsaa til at lære andre. 3 Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand. 4 Ingen, som gør Krigstjeneste, indvikler sig i Livets Handeler for at han kan behage den, som tog ham i Sold. 5 Og ligesaa, naar nogen. In the New Testament, the Second Epistle of Paul to Timothy, usually referred to as Second Timothy and often written 2 Timothy or II Timothy, is one of the three pastoral epistles traditionally attributed to Paul the Apostle. It is addressed to Timothy, a fellow missionary and traditionally is considered to be the last epistle he wrote before his death

2 Timoteus 2: 1-13 - Ons lewens moet wys wat ons glo en bely geskryf deur NHKA | Sondag, 7 Julie, 2019 | Jeug en kinders , Preke Geliefdes van ons Here Jesus, die teksvers van ons prediking kom uit ons gelese gedeelte: Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook. 2 Timoteus 3:13-14 - Bly In wat Jy Geleer het. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is . 2 Timoteus 3:13, 14a. Op 31 Oktober 1517 het Maarten Luther sy bekende 95 stellinge teen die houtdeur van die kerk in Wittenberg. HVA VET VI OM TIMOTEUS? • Oppmuntres til å opptenne nådegaven sin og ikke være motløs (2 Tim 1:6-7) • Trengte å styrkes (2 Tim 2:1) • Har fulgt Paulus i lære og liv, i holdning, tro, tålmod, kjærlighet, utholdenhet, forfølgelser og lidelser (2 Tim 3:10-11 Die brief 2 Timoteus vorm saam met 1 Timoteus en Titus 'n afsonderlike groep van Paulus se briewe en staan bekend as die herderlike (of pastorale) briewe, aangesien dié briewe gerig is aan Timoteus en Titus, die herders van onderskeidelik die gelowiges in Efese en die op die eiland Kreta. Daar is baie geleerdes wat op grond van die ontwik. 2 timoteus 4:3 afr83 want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor

2 Timoteus - Wikipedi

2 TIMOTEUS 4 - Afrikaans 1983/1992 (AFR83) - BibleSA. 4. 4 1 Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap: 2 verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, 3 want daar sal. 2 Timoteus 3:14-4:5 Inleidend In die film, City Slickers (1991) vra 'n man (Billy Crystal) in sy middeljare-krisis vir 'n ouer wyse cowboy (Jack Palance) oor die geheim van 'n vol en gelukkige lewe. Die antwoord wat volg is eenvoudig en onverwags: The secret of life is pursuing one thing. Hierdie wysheid word reeds gevin

2 Timoteüs 2 (NBV) - EO

Timotheus (Greek: Τιμόθεος; died 354 BC) was a Greek statesman and general who sought to revive Athenian imperial ambitions by making Athens dominant in a Second Athenian League.He was the son of the Athenian general, Conon. Isocrates considered that Timotheus was superior to the other commanders of his time and showed all the requisites and abilities of a good general 1 & 2 Timoteus Joernaal. 1 & 2 Timoteus Joernaal. 1 & 2 Timoteus Joernaal. Like this: Like Loading... Laat 'n boodskap Kanselleer antwoord. Tik jou kommentaar hier... Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken: E-pos (vereis) (Die adres word nooit bekend gemaak nie 1 & 2 TIMOTEUS - VERTALINGS!!! Die dryfkrag van wat ons hier by Love God Greatly doen was nog altyd om te belê in dít wat waarlik belangrik is. Ons het nou al vir 'n geruime tyd die voorreg om vrouens reg oor die wêreld te inspireer, aan te moedig en toe te rus, en ons vind dat die volgende feit waar is onder die nasies: vrouens is. 2 Timoteus is die 16de boek in die Nuwe Testament van die Bybel. Hierdie boek, 'n brief aan Timoteus, is uit 'n gevangenis geskryf en daarin word Timoteus aangespoor om in 'n tyd van toenemende afvalligheid te volhard. Hy moet die Woord verkondig en mense bemoedig deur met geduld onderrig te gee. Hy moet aan die Heilige Skrif vashou as rigsnoer vir lewe en leer 2 timoteus 1:7 afr83 Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. AFR83: Afrikaans 198

Paavalin toinen kirje Timoteukselle - 2

Timóteus névnap. Ezen az oldalon a Timóteus keresztnév névnapját találod. Számos névnek több névnapja is van a naptárban, ebben az esetben az első a leginkább elfogadott dátum, melyet külön is kiemeltünk In 2 Timoteus 1:5 lees ons dat sy ma en sy ouma dit vir hom geleer het, saam met Paulus. Timoteus se ma en ouma het waarskynlik die grootste rol gespeel in sy geloofslewe! Onder die Jode was dit 'n vaste reël dat kinders vanaf hulle vyf jaar oud is deur hul pa geleer word om die Bybel te lees

2 TIMOTEÜS 1:7 God heeft ons geen geest van angst gegeven

2 Timothy 4:7,17,18 I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith: Genesis 48:16 The Angel which redeemed me from all evil, bless the lads; and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac; and let them grow into a multitude in the midst of the earth. 2 Samuel 22:1,4 I Timoteus 2 2:1 Onpe, on do sipaingothu, naeng ma ulahononhon parjolo situtu pangidoan, partangiangon, parpangondianon dohot hamauliateon humongkop saluhut halak, 2:2 humongkop angka raja dohot saluhut parhuaso, asa marsonangsonang jala so hariboriboan hita marpangalaho, di bagasan sandok hadaulaton dohot hahormaton 1 Timoteus is gerig aan Timoteus, Paulus se ware kind in die geloof (1:2), wat as gemeenteleier in Efese opgetree het toe die brief geskryf is. In die brief dring Paulus by Timoteus aan om 'n tyd lank in Efese aan te bly, omdat die kerklike situasie daar sy dringende aandag nodig het (1:3) 2. It is the will of God that in prayer we should lift up holy hands: Lifting up holy hands, or pure hands, pure from the pollution of sin, washed in the fountain opened for sin and uncleanness. I will wash my hands, etc., Ps. 26:6 . We must pray in charity: Without wrath, or malice, or anger at any person. 4 1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;. 2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.. 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;. 4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen

2021.08.01. Kipróbált emberként megállni Isten előtt - 2 ..

Adam Clarke Commentary. Verse 19. The foundation of God standeth sure — The word θεμελιος signifies literally a foundation, and especially the foundation of a building; and metaphorically, the building itself, and often a noble mansion or palace.In this place the apostle compares the religion of Christ to a great or noble mansion.See 2 Timothy 2:20 2 Timotheosbrevet 3:1 Inter • 2 Timotheosbrevet 3:1 Flerspråkig • 2 Timoteo 3:1 Spanska • 2 Timothée 3:1 Franska • 2 Timotheus 3:1 Tyska • 2 Timotheosbrevet 3:1 Kinesiska • 2 Timothy 3:1 Engelska • Bible Apps • Bible Hub BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release. Honnan Hová Mettől Meddig Igazolás típusa; SZENT PÁL AKADÉMIA FC: 2016. 02. 04. 2016. 09. 14. Új igazolás: SZENT PÁL AKADÉMIA FC: SOROKSÁR SC : 2016

Super Bowl themed child sex sting leads to 21 arrestsThe Villager Newspaper NamibiaToday's Promise : 2 Timothy 1:7 NKJV | Jesus Calls2 Pedro 1:20-21 - Bíblia7 best The Bible really is God's inspired WordSê nou ek word by die skool geboelie? — Wagtoring — AANLYNLuke 10:36-37, New American Standard Bible (NASB) | New

Jeg mindes dine tårer og længes efter at se dig, så jeg kan fyldes af glæde, og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, og som allerede din mormor Lois og din mor Eunike havde, og som jeg er vis på, at du også har. Derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op timoteus.kn@gmail.com - 0905 605 732. Mgr. Mátéová Erika - szociális munkás - sociálna pracovníčka sp.timoteus.kn@gmail.com - 0918 844 931. Polgár Klára - főnővér - vedúca sestra - 0908 737 250. PhDr. Buzalová Szilvia - igazgatónő - riaditeľka TIMOTEUS n.o. 090596304 Timoteüs 2:5+6 NBV 5.Want er is maar één God en maar één Bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd Timothy acted as Paul's scribe and co-author of the books of 2 Corinthians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, and Philemon. He accompanied Paul on his missionary journeys, and when Paul was in prison, Timothy represented Paul at Corinth and Philippi. For a time, Timothy was also imprisoned for the faith Ch 2 Matthew; Ch 3 Matthew; Ch 4 Matthew; Ch 5 Matthew; Ch 6 Matthew; Ch 7 Matthew; Ch 8 Matthew; Ch 9 Matthew; Ch 10 Matthew; Ch 11 Matthew; Ch 12 Matthew; Ch 13 Matthew; Ch 14 Matthew; Ch 15 Matthew; Ch 16 Matthew; Ch 17 Matthew; Ch 18 Matthew; Ch 19 Matthew; Ch 20 Matthew; Ch 21 Matthew; Ch 22 Matthew; Ch 23 Matthew; Ch 24 Matthew; Ch 25.