Home

Horthy megválasztása

Horthy Miklós egy vesztett háború, a vörösterror, a fehérterror, és a cseh-román intervenció minden katasztrofális járulékát követően vállalta az ország vezetését, és erkölcsi-gazdasági-politikai-katonai talpra állítását. A trianoni békediktátum idején, 1920. június 4-én Magyarország gazdasági tekintetben az. Horthy Miklós kormányzói eskütétele . Az 1920. február 28-án kihirdetett 1920. évi I. tc., az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom ideiglenes rendezéséről, a Horthy Miklós nevét viselő korszak egyik alaptörvénye lett. Ennek értelmében Magyarország államformája ismét királyság lett

Horthy Miklóst, a Nemzeti Hadsereg fővezérét 1920 márciusában ideiglenes jelleggel, a királykérdés végleges megoldásáig választották Magyarország államfőjévé. Ez az ideiglenesség azonban néhány hónap híján negyedszázadig tartott. Innen az elnevezés: Horthy-kor, Horthy-rendszer, illetve király nélküli királyság Horthy István kormányzóhelyettessé választása. Az utódlás kérdése. Ezért olyan új törvényt kellene hozni, amely a kormányzói tiszt megüresedése és az új kormányzó megválasztása közti átmeneti állapotra is gondoskodna a kormányzói méltóság betöltéséről. Az említett törvénycikkben kifogásolta azt is. (2) az ideiglenes államfő megválasztása --> törvény a kormányzói posztról --> 1920. március 1.: Horthy kormányzóvá választása- széles kormányzói jogkör . IV. A Horthy-rendszer jellege - Horthy-korszak: 1920-1944- ellenforradalmi jelleg

Horthy Miklós kormányzóvá választása - A Turulmadár nyomá

A Horthy-korszak hajnala. Elter Tamás. 2015.03.02. 00:03. 95 éve választotta a Nemzetgyűlés nagybányai Horthy Miklós altengernagyot, a Monarchia hadiflottájának utolsó főparancsnokát a Magyar Királyság kormányzójává. A törvényhozás ideiglenes közjogi megoldásnak szánta megválasztását, de 24 évig tartó országlása a. Horthy megválasztása egyrészt az új ha- talmi viszonyok megszilárdulását, másrészt a királyság (élén a Habsburgokkal) visszaállítá- sának többségi szándéka és időszerűtlensége közötti ellentmondás átmenetei feloldását is je

Horthy Miklós,- egy kilenc gyermekes (hét fiú,- két lány) középbirtokos család ötödik gyermekeként született Kenderesen, 1868. június 18-án. Apja (Horthy István) aktív közéleti életet élt, református egyházmegyei gondnok, és a főrendiház tagja volt. Édesanyja a háztartást vezette, de a gazdaság irányításában is. Horthy Miklós kormányzó levele az Országgyűléshez a Horthy István halála után kialakult helyzetről; 1942. november 7. Államfői Levéltár - A kormányzó iratai (K 589) - I-A-18 Horthy István holttestét a Parlament kupolacsarnokában ravatalozták fel, majd Kenderesen, a Horthy család kriptájában helyezték végső nyugalomra Horthy katonái. A XX. századi magyar történelem alakításában meghatározó szerep jutott nagybányai Horthy Miklósnak, a Magyar Királyság 1920. március 1-e és 1944. október 16-a közötti államfőjének, az ország kormányzójának. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottájának utolsó parancsnoka még nem töltötte be az. A társaság fő tevékenységi köre kiterjed a Kormányzó Úr és Családja emlékének ápolására, hozzájuk vagy tevékenységükhöz köthető jeles évfordulók és események megünneplésére. Ezen túlmenően, mintegy melléktevékenységként, igyekszünk gondot fordítani a magyar közelmúlt olyan eseményeinek felkutatására és a közvélemény előtt ismertté tételére. Horthy Miklós üdvözlő levele Hindenburghoz köztársasági elnökké történt másodszori megválasztása alkalmából (1932. április 15.) 117 Gömbös Gyula honvédelmi miniszter levele vitéz Somkúthy Józsefhez, Horthy katonai irodájának vezetőjéhez, gazdaságpolitikai elképzeléseiről (1932. szeptember 20.

Néphagyományok, focidöntő, Krúdy - Horthy-korszakot

100 éve írták a lapok: Horthy Magyarország kormányzója —A nemzetgyűlés nagy lelkesedéssel választotta meg. Budapest, március 1. Horthy Miklóst a nemzetgyűlés hétfőn leírhatatlan lelkesedéssel Magyarország kormányzójává választotta. Ismeretes volt már előre is a választásnak ez az eredménye az egész ország hangulatából -Horthy Miklós-Károlyi Mihály-Bethlen István. Kun Béla. Fogalmak:-köztársasági elnök-miniszterelnök-kormányzó-őszirózsás forradalom-kormányzóválasztás-Tanácsköztársaság-köztársasági elnök megválasztása. Melyik nevet melyik fogalomhoz kell kötni? Előre is köszönöm a segítséget

1929-1933: gazdasági világválság 1920: Horthy megválasztása 1920. június 4.: a trianoni békeszerződés aláírása 1921: a kisantant létrejötte 1921. november: a Habsburgok 1922: Mussolini hatalomra jutása trónfosztása 1924: a Dawes-terv 1924: Magyarország népszövetségi kölcsönt kapott A választás elõtt mindkét párt értekezletet tartott. A kisgazdapártban Rubinek Gyula szerelte le a Horthy megválasztása elleni állásfoglalást. A Keresztény Párt értekezletén maga Huszár miniszterelnök vállalta ezt a szerepet. Ezen az értekezleten magam is jelen voltam. A párt Apponyi jelöléséhez ragaszkodott Horthy pályája során többször is radikális változáson ment át és ez először éppen a Somogyi-gyilkosság körüli hetekben történt. 1920 márciusáig Horthy a 4 és ½ éves háború pszichózisában álló katonatiszt volt, éppúgy, mint Prónay vagy Ostenburg

PPT - 9visz a víz sodor: Formálnak mint zsidó kovács a vasat

Horthy Miklós kormányzóvá választása: 1920

A kisgazdapártban Rubinek Gyula szerelte le a Horthy megválasztása elleni állásfoglalást. A Keresztény Párt értekezletén maga Huszár miniszterelnök vállalta ezt a szerepet. Ezen az értekezleten magam is jelen voltam. A párt Apponyi jelöléséhez ragaszkodott Meglepetés volt-e (Horthy) megválasztása? Az 1919. év végén vagy 1920. elején Budapestre érkezve a felvidékről - ahol akkor éltem - üzenet várt, hogy megérkezésem után keressem fel a Gellértben. Felkerestem. A téma, amiért hivatott, az volt, hogy az esetben, ha olyan helyzetbe kerülne, hogy kabinettshéf-re lenne szüksége. Horthy megválasztása Az izgalmas várakozásnak, zsibongásn-ak élénk diskurálásnak az elnök ofwrgóje vetélt vé­get Fékizen^gykcT megszólaltak a folyosón a csengők és a képviselők besiettek az ülésterrtni«. ünnepi csend támadt, amikor Rakovszky István, •a 'nemzetgyűlés elnöke megnyitotta AZ ülést és a múlt. Politician, jurist. The native form of this personal name is bethleni gróf Bethlen István . This article uses Western name order when mentioning individuals. Count István Bethlen de Bethlen (8 October 1874, Gernyeszeg - 5 October 1946, Moscow) was a Hungarian aristocrat and statesman and served as Prime Minister from 1921 to 1931 tõi is.9 Horthy Miklós elsõ hivatalos államfõi útja - a nemzetközi légkör megváltozá-sával - az olasz és az osztrák fõvárosba vezetett.10 Horthy Miklós és felesége az õket kísérõ küldöttség társaságában 1936. november 23-án, hétfõn délután, a Keleti pályaudvarról utazott el Rómába.11 Az útról az MTI1

Horthy István kormányzóhelyettessé választása

 1. Magyarország kormányzója Horthy Miklós volt. eckartsaui nyilatkozat: IV. Károly lemondott az államügyek viteléről 1918-ban. Országtanács (1937): a kormányzói tisztség megüresedése és az új kormányzó megválasztása közötti időben gyakorolta az államfői jogokat (kivéve, hogy az országgyűlést nem napolhatta el, nem.
 2. iszterelnöksége alatt történt Horthy Miklósnak Magyarország kormányzójává való megválasztása is
 3. Néhány hónappal Horthy megválasztása után, 1920. június 4-én került sor a háború de jure befejezésére, vagyis a békeszerződés. Olvasás folytatása. 2020/05/15 Történelem. Külpolitika és külföldi magyarság a Kádár-korszakban
 4. Horthy Miklós: Magyarország kormányzója a két világháború között, 1920 március elsejei megválasztása és 1944 október 15-én történt lemondatása között. Két és fél évtizedes uralma alatt hazánk király nélküli királyságként fokozatosan a náci Németországhoz közeledett, majd annak szövetségesévé vált (és a.

A vidéki településeken a katonaság erőteljes kampánytevékenységet folytatott Horthy mellett, és a fővezérség által kiadott hivatalos újság a Nemzeti Haderő is az ő megválasztása mellett tört lándzsát, hogy az ország minden részén feltűnő falragaszokról, röplapokról stb. már ne is beszéljünk Előbbit ugyanis az antant nem tudja elfogadni, utóbbi pedig levélben jelezte, hogy nem vállalja, mert minden fegyveres erő Horthy kezében van. Rassay emlékei szerint ekkor nagy vita támadt, egyesek Apponyi meggyőzése, mások József főherceg megválasztása mellett kardoskodtak Ami az elsőt illeti, Horthy Miklós már kormányzóvá történő megválasztása előtt, a nemzeti hadsereg főparancsnokaként, 1919. november 16-ai budapesti bevonulásakor egy fajta a jövőre vonatkozó elvi programként kifejtette: A magyar nemzet szerette Budapestet és el is kényeztette, mégis az utóbbi időben ez a város lett.

Horthy. 1 . Válasz. Névtelen. 2020.09.14. - 09:12 Ja. Annyi év kormányzóság után pont annyi kh földje volt neki, mint amennyivel a megválasztása napján is rendelkezett. A felesége révén délvidéki birtokai voltak, neki főleg a kenderesi öröksége volt, versenylovak, vadász zsákmány, ez-az évek során szaporodtak, de a. A Tolnai Világlapja címlapja Roosevelt megválasztása után. Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár Elsődleges célkitűzésük, hogy közelebb hozzák, megismertessék a Horthy-korszakot. Mindezt úgy, hogy felhasználják a fiatalos szemléletmódjukat és a mai kor technikai vívmányait Magyarországnak - történelme során - három kormányzója volt: Hunyadi János, Kossuth Lajos és Horthy Miklós. Hunyadi Jánost, a nemzet osztatlan elismerését jelentő törökverő hadvezér melléknévvel ruházta fel a hálás utókor. Kossuth Lajos neve egybe forrt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc diadalmas és tragikus eseményeivel, a függetlenségért.

Horthy Miklós kormányzó azonban továbbvitte a dualista hagyományt és a kormánnyal egyeztetve minden esetben előrehozott választást írt ki. Parlament megválasztása Alakuló ülés Politikai ciklus elvi hossza Választás várható dátuma Választás tényleges dátum Ebben a légkörben Horthy Miklós újratemetésének előestéjén a zuhogó esőben néhány száz ember vett részt a Vérmezőn a Demokratikus Charta rendezvényén. A szervezők szerint ez nem ellen-újratemetés volt, csupán végső búcsút vettek a Horthy-korszaktól. Antall József megválasztása jó döntés volt. Az volt.

Az egyik legrégebbi hagyományunk a pünkösdi királynő ás király megválasztása. Erről olvashattok részletesen Kenessey Magdolna 1933-as cikkében: Elsődleges célkitűzésük, hogy közelebb hozzák, megismertessék a Horthy-korszakot. Mindezt úgy, hogy felhasználják a fiatalos szemléletmódjukat és a mai kor technikai. Ami az elsőt illeti, Horthy Miklós már kormányzóvá történő megválasztása előtt, a nemzeti hadsereg főparancsnokaként, 1919. november 16-ai budapesti bevonulásakor egy fajta a jövőre vonatkozó elvi programként kifejtette: A magyar nemzet szerette Budapestet és el is kényeztette, mégis az utóbbi időben ez a város lett a veszte.(Akárcsak az elmúlt 18 esztendő.

A XX. századi magyar történelem alakításában meghatározó szerep jutott nagybányai Horthy Miklósnak, a Magyar Királyság 1920. március 1-e és 1944. október 16-a közötti államfőjének, az ország kormányzójának Megválasztása utána hamarosan a Royal Orfeumban szerepet is kapott. A séta során a betekintést nyerhetünk az egykori magyar szépségkirálynők életébe. Ellátogatunk a szépségkirálynő választások helyszíneire, érdekes történeteket hallhatunk a korabeli szépségideálról, de arról is, hogy a Horthy korszakban sem volt. A Horthy-korszakban mindvégig kormányon lévő Egységes Pártnak - amely időközben több névváltoztatáson is átesett - még úgy sem volt könnyű dolga, hogy a külpolitikai kérdésekben viszonylagos összhang uralkodott a politikai színtéren. Horthy Miklósnak a megválasztása. Nem véletlen, hogy a korszakot is a.

Video: Az ellenforradalom és Horthy hatalomra jutás

Ennek a művészetnek egyik főeleme a munkatársak helyes megválasztása, a lelkek mély ismerete s az emberekkel való kellő bánásmód. Horthy mint államfő nem éli ki a távolság hideg pátoszát: közet engedi magához az embereket, közvetlenül fejti ki egyéniségének meleg vonzóerejét, szemé l yes varázsát, könnyedén és. A kisgazdapártban Rubinek Gyula szerelte le a Horthy megválasztása elleni állásfoglalást. A Keresztény Párt értekezletén maga Huszár miniszterelnök vállalta ezt a szerepet. Ezen az értekezleten magam is jelen voltam. A párt Apponyi jelöléséhez ragaszkodott. Huszár Károly felolvasta Apponyi hozzá intézett levelét, amelyben. Hitler pápájának nevezték, pedig zsidókat mentett. Legutóbb 2007-ben kavart diplomáciai bonyodalmat XII. Piusz emlékezete, amikor a jeruzsálemi Jad Vasem Múzeumban egy, a katolikus egyházat és a pápát elmarasztaló emléktáblát avattak fel. 2009-ben XVI. Benedek pápa a boldoggá avatás előszobájának tekinthető. 1919 ősz - 1921 tavasz - Coggle Diagram: 1919 ősz - 1921 tavas

1942. augusztus 20-án hajnali 5 órakor messzi orosz földön ágyúk földrengető dübörgése közepette, a magyar kard legfőbb hadurának ifjú daliás fia elesett a harc és a becsület mezején. A végtelen orosz égboltozaton még pislogtak a sápadt csillagok, Csaba királyfi útjának csillagszivárvány-íve, átölelte a kései utód hősi küzdelemre induló karcsú. Könyv: A Horthy-család története - Magyarország és Horthy Miklós kormányzó a történelem viharában - Vécsey Olivér, Szöllősi Péter, vitéz nagybányai Horthy.. 27 28 isgap.org/wp-content/uploads/2019/12/merton-college.-toppic.jpg 29 GAUDIOSI 1988. 1231-1261. p. 30 Uo. 31 Uo. 32 BRAND 2003. 184. p. 33 upload.wikimedia.org. Horthy Miklós az Országház előtt. 1919. november 16. Ostenburg-Moravek Gyula (balról a második) tisztek egy csoportjával. Személye a rendszer szimbólumává vált, mert egyensúlyozó szerepet töltött be a nagybirtokos arisztokrácia és a tőkéscsoportok, valamint a katonatiszti-államhivatalnoki-középbirtokos rétegek között József főherceg mellett a Horthy-korszak egyik legkiválóbb történész-akadémikusa, Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-niszter is felszólalt, kifejezve, hogy célszerű egy olyan magas kultúrájú, előkelő személy megválasztása, aki az elnöki széknek díszét a maga egyéniségével és tekintélyével öreg.

Horthy Miklós (kormányzó) - Wikipédi

 1. Beszélgessünk a Magyar Tanácsköztársaságró
 2. Régikönyvek, Szűcs László, Szinai Miklós - Horthy Miklós titkos iratai - Magyarország legújabb kori történetéből 25 év Horthy Miklós nevével kapcsolódik össze, mégis nagyon keveset tudunk az ellenforradalom vezetőjének.
 3. Horthy's rise The situation in Hungary was more than complicated by August 1919. Hungary totally fell apart, most of the country was under occupation of the neighboring countries

vitéz Nagybányai Horthy Miklós élet

A Raoul Wallenberg Egyesület elnöksége megdöbbenéssel és felháborodással értesült arról, hogy a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján Horthy Miklósra emlékeznek többek között az Országgyűlés alelnökének közreműködésével.. Túl azon, hogy az időpont megválasztása felháborító érzéketlenségre vall, nem tartjuk helyesnek, ha egy közjogi méltóság aktívan. A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások. Horthy minden bizonnyal pontosan tudta, hogy a jogszabály milyen kereteket szab az ideiglenes államfő számára, így meglepő lépését egyértelműen okos taktikai húzásnak tekinthetjük. Nyilván tisztában volt azzal, hogy a Nemzetgyűlés előzetesen nem egyezett volna bele a kormányzói jogok bővítésébe, megválasztása után. The purpose of the Hungaricana project is to share Hungarian cultural heritage including contents that have never been accessible before. Our goal is to create an environment where everyone, whether professional or amateur, can explore Hungary's, or even their own history and culture in a clean and efficient way

Magyarország 1919-1945 között - Wikipédi

 1. A törvényhatóság örökös tagjainak megválasztása.. 113 I. 8. 8. A törvényhatósági bizottság új összetétele.. 114 . I. 9. Az 1930-as vásárhelyi felsőházi képviselő - is a két világháború közötti Horthy-korszak történetének egy kiragadott részletéből írtam. Ekkor fordult érdeklődésem a választáso
 2. Az SZDSZ 1990-ben megszerzett második helyét a radikális politika sikereként értékelte, helyeselte az 1991-ben követett offenzív, kormánybuktató politikát. Tölgyessy Péter elnöksége idején kikerült a pártvezetésbõl, Petõ Iván megválasztása után, 1993. februártól a frakció biztonságpolitikai szóvivõje lett
 3. Megválasztása idején, már folytak a béketárgyalások Párizsban. Miután Apponyi Albert korábban átvette a béke feltételeket tartalmazó okmányokat, erre is figyelemmel 1920. március 15-én Simonyi-Semadam Sándort 14 bízta meg új kormány alakításával. Felhasznált irodalom: Horthy Miklós: Emlékirataim Extra Hungaria
 4. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona 1940. április 27-én férjhez ment a majdani kormányzóhelyetteshez, vitéz nagybányai Horthy Istvánhoz, a kormányzó idősebbik fiához. Innentől kezdve Magyarország kormányzójának legszűkebb családi köréhez tartozott, és ez a körülmény a korszak legfontosabb magyar politikai és katonai eseményeinek, illetve vitéz nagybányai Horthy Miklós.
 5. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.-vel (UPC) szemben, mert a szolgáltató a 29-es körzetben alacsonyabb színvonalú szolgáltatást nyújt magasabb áron. Mivel a UPC egyedüli távközlési szolgáltató a körzetben, magatartása kimerítheti a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést

A Horthy-korszak hajnala - ORIG

Horthy Miklós kormányzó a világháború utáni években, a háborúban hősiességükkel kitűnt katonákat ünnepélyes keretek között avatta vitézzé a Margitszigeten. Az igazságtalanul megvont trianoni határok folytán, 1925-ben bekövetkezett békés megyei árvíz óriási pusztításokat okozott Megszavazta a fideszes testület: Újabb település kap Horthy-szobrot. Horthy-szobrot avatnak a Fejér megyei Perkátán. A szoborállítást magánszemélyek kezdeményezték, a település fideszes többségű önkormányzata pedig megszavazta a kérelmüket Vegyük meg Grönlandot, de mi! Az Egyesült Államokat elutálták, de attól még megpróbálhatjuk. Azt mi is kapásból megígérhetjük, amit az amerikai elnök: nem építünk aranyozott felhőkarcolót Trump felirattal. Még egy aranyozott stadionocskát sem, legalábbis Trump felirattal biztosan nem. Bár e téren rájuk fér a fejlesztés A huszadikszazad.hu egy történelmi portál, mely 1900 január 1-től tekint a világra és kiemelten Magyarországra. A korabeli sajtót tallózva hónapról hónapra haladunk előre az időben. Célunk, hogy a korabeli sajtó szöveghű részletei alapján a nagypolitika csúcsaitól a kisemberek mikrovilágáig ábrázoljuk a kort, a mindennapi élet lüktetését: az embert, akik voltunk.

Egy kis történelem: Horthy Miklós kormányzó rövid

Karácsony Gergely, a Párbeszéd és MSZP miniszterelnök-jelöltje a Zeitnak adott interjút. Ebben azt mondta, hogy Orbán 2010-es megválasztása előtt látszólag stabil demokratikus rendszer volt. Most azért indul, mert morális kötelességének érzi az Orbán-kormány elleni harcot - szemlézte a Mandiner. Budapest főpolgármestere szerint a magyar kormány nem létező. Vitéz nagybányai Horthy István. Vitéz nagybányai Horthy István, (Póla, 1904. december 9. - Alekszejevka, 1942. augusztus 20.) magyar politikus és katona. Goebbels már február 4-én azt jegyezte fel naplójába, hogy megválasztása nagy szerencsétlenség, mert ez a fiú még inkább zsidóbarát, mint apja A módosítások közül a leglényegesebbnek az a finomítás tekinthető, amellyel az 1. § Horthy megválasztására utaló mondatában kicserélték a javaslatban szereplő megválasztatása szót a megválasztása szóra.34 A módosításokat, így ezt is, a Nemzeti Újság lényegtelen stiláris változtatásoknak. A község a Horthy-korban . 1. A falu közigazgatási viszonyai Egységes Párt jelöltjeként újra Holitscher indult, s mivel a szavazást nyílttá tették, nem is okozott gondot megválasztása. 1931-ben például a faluhatártól lovasbandérium,.

Horthy István halála Magyar Nemzeti Levéltá

 1. den csepp vérét, erejét és istenáldotta tehetségét a magyar feltámadás szolgálatának szenteli
 2. Horthy természetesen már 1920-ban kérte, a jogkiterjesztés azonban csak fokozatosan, hosszabb id6 alatt való- sult meg, és csak részben. Közjogászok a megválasztása az országgyulés két házának együttes ülésén stÖrtént volna. E rendelkezés azonban
 3. A döntő ok azonban az volt, hogy Bárdossy szembeszegült Horthy kívánságával fiának, Istvánnak kormányzóhelyettessé és örökösévé történő megválasztása tárgyában. 99 Bárdossy ebben a kérdésben megmakacsolta magát, s 1942. március 7-én le kellett mondania. Két nappal később a kormányzó Kállay Miklóst nevezte.
 4. A KORMÁNYZ UTÓDLÁSÁNAÓ KÉRDÉSK AE HORTHY-KORSZAKBAN THE QUESTION OF REGENT SUCCESSION IN THE HORTHY ERA ABSTRACT The Treat oyf Triano prohibiten thde retur onf eithe Charler IsV or any othe member or f th e Habsburg famil tyo the Hungáriá thronen However. új államfő megválasztása. A z államfő széi k megüresedés esetéree.
 5. Az így létrejött nemzetgyűlés 1920 március 1-én Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választotta. Az egykorúak leírják, hogy megválasztása idején a parlament épületét megszállták a különítmények tiszti csoportjai, az ülésterembe is felfegyverzett katonatisztek jöttek be
 6. Szerző: Megyeri Dávid. A közvélemény szerint Horthy Miklós lenne a legalkalmasabb ideiglenes államfőnek. A nemzeti hadsereg főparancsnokának megválasztása mellett egymás után teszik le a garast a vármegyék

Ferenc pápa megválasztása óta szinte minden nap a címlapokon van. Címlapon volt akkor is, amikor megválasztása után azzal vádolták, hogy az argentínai diktatúra alatt együttműködött a katonai juntával Horthy-korszak nevezhető-e parlamentáris demokráciának, hogy mit jelentett egyáltalán a tisztségviselők megválasztása, a végrehajtó hatalom felügyelete, a fékek és ellensúlyok (checks and balances) rendszerének működtetése illetve legitimálása, a nyílt politikai vita. A temetéshez kapcsolódott Kenderesen egy másik ünnepség is, nevezetesen a magyar Vitézi Rend tagjainak adományaiból felállított Horthy szobor, melyet a volt Horthy kúria kertjében helyeztek el. Az életnagyságú bronz mellszobor ma is az egyetlen Horthy szobor Magyarországon Horthy-kor - többnyire egyéni, néhol listás (nagyvárosok) 1945-67: csak listás 1967-85: csak egyéni 1985- vegyes 1990-2010: egyéni, területi lista, országos lista életbe is lép: í õ í õ. ápr. . - falusi / városi tanácsok megválasztása Aki ma a Horthy-korszakhoz hasonló állapotokat kíván előidézni, az a mai magyar politikai spektrum minden fontos szereplőjének hagyományait teszi csúffá, hogy az államfő megválasztása körüli vitában a szabad demokraták mennyi közvetítő, kompromisszumos megoldással próbálkoztak, s hogy a Fórum küldöttsége bizony.